Zamknij
REKLAMA

• prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników, • zakładanie, prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych, • sporządzenie dokumentów z zakresu stosunku pracy, umów zlecenie i o dzieło, • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zasiłków • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac, • wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniami • monitorowanie terminów związanych z upływem ważności zawartych umów, badań lekarskich, szkoleń bhp, • sporządzenie deklaracji do ZUS i US, • współpraca z działem księgowości, • rozwiązywanie problemów kadrowo-płacowych z podawaniem źródeł informacji • regularny kontakt z klientami poprzez e-mail, telefon, wideokonferencje a po zakończeniu epidemii także rozmowy w biurze
StPr/20/0757
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

• prowadzenie księgowości uproszczonej (KPiR) dla różnych firm i branż • rozwiązywanie problemów księgowych z podawaniem źródeł informacji • opisywanie dokumentów zgodnie z procedurami • wprowadzanie danych do komputera • regularny kontakt z klientami poprzez e-mail, telefon, wideokonferencje a po zakończeniu epidemii także rozmowy w biurze • analiza zdarzeń gospodarczych wynikających z dokumentacji • przygotowywanie dokumentów obrazujących sytuację finansową klienta dla banków, firm leasingowych itp. • prowadzenie amortyzacji środków trwałych • współdziałanie w ramach zespołu księgowego • pomoc w szkoleniu asystentek • dbanie o porządek na stanowisku pracy
StPr/20/0753
data rozpoczęcia pracy od 15.04.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Ogólny zakres obowiązków: - nakładanie żelkotu, - układanie, cięcie maty szklanej, - laminowanie wyrobów, - prace porządkowe ( czyszczenie stanowiska pracy ), -układanie form na hali ( przygotowanie stanowiska pracy ), -cięcie, matowanie, obróbka, polerowanie wyrobów, - natrysk szpachlówki, -przygotowanie elementów do lakierowania, - wykonywanie poleceń Przełożonego.
StPr/20/0756
data rozpoczęcia pracy od 08.04.2020
wynagrodzenie od od 15,7 PLN

wypiek pieczywa
StPr/20/0728
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

staż w kancelarii podatkowej
StPr/20/0732
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

wykonywanie prac ślusarskich w zakresie napraw taboru kolejowego, kontrola stanu technicznego taboru, obsługa manualnych maszyn ślusarskich
StPr/20/0709
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

księgowanie i dekretowanie dokumentów, rozliczanie płatności klientów, windykacja należności, sprawdzanie ewidencji księgowych z kontami księgi głównej, sporządzanie deklaracji podatkowych, księgowanie wyciągów
StPr/20/0705
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wypisywanie umów o prace i świadectw pracy, prowdzenie zestawienia urlopowego pracowników, kierowanie pracowników na badania lekarskie, prowadzenie akt osobowych pracowników, naliczanie płac, obsługa floty samochodowej, leasingi, ubezpieczenia
StPr/20/0706
data rozpoczęcia pracy od 30.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

•Niezależna kontrola poprawności realizacji zleceń produkcyjnych i montażowych. •Współudział w nadzorze nad systemem zarządzania jakością w firmie oraz działaniami związanymi z jego rozwojem. •Tworzenie procedur i instrukcji jakościowych, realizowanie strategii jakościowej. •Budowanie i organizację komórki kontroli jakości w firmie. •Współpraca z innymi działami celem utrzymania standardów jakościowych. •Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia systemu jakości w dziedzinie rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych oraz technologicznych. •Ocenę składowania wyrobów gotowych, materiałów pomocniczych oraz surowców. •Prowadzenie niezbędnej dokumentacji (w tym protokołów). • Uczestniczenie w procesie rozpatrywania reklamacji.
StPr/20/0712
data rozpoczęcia pracy od 31.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

montaż i demontaż elementów scenografii oraz nagłośnienia estradowego; praca w środy, piątki i soboty
StPr/20/0697
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od od 2 500 PLN

REKLAMA

© ki24.info | Prawa zastrzeżone